Gat Andres Bonifacio

Pagtingin sa kawalang hustiya at karuhanan ng kapwa kabayan at pagabuso ng pamahalaan at ng simbahan , ika’y namulat na at iwasik ang kamalayan na himagsikan ang daan ng paglaya, Katipunan naibuo upang ang kalayaan matanto, maikli sa politikang masawi nitong buhay na tangi hangarin inang bayang malaya.

Hero Andres Bonifacio

Contemplating on unjust ways and impoverished state of his fellow comrades and pervasive oppression of the government and church during his times, you are awaken your consciousness and true way of waging war for independence, though your life was short lived by taunting politicking , though your utmost thrust was to see the motherland set free.

© ROY MARK AZANZA CORRALES

7:36 pm

25/11/2013

Image

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s